Tüm Kredi Kartlarına     9 Taksit

Web Sitelerinde İlk Sayfa Garantisi

Toshiba Yetkili Servis

 

  Vizyon & Misyon

 

Vizyon:

Yenilikçi, maliyetleri azaltan, verimliliği arttıran, web danışmalığı ve teknik servis hizmetleri ile müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve topluma en üst düzeyde değerler yaratarak bilişim sektöründe lider olmak.Misyon:

Farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun web çözümleri üreterek rekabette kazanan, bilgi, beceri ve yetenekleri ile danışmanlık hizmetleri sunan, çözüm geliştirme ve sunmaya yönelik pazar standartlarını belirleyen, iş fırsatları yaratıp bunları yönlendiren,değer yaratmayı ilke edinmiş, gelecekteki olası gelişmeleri araştırıp gerekli değişiklikleri hızla uygulayan, doğrudan ve açık iletişime, kişi yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan ve buna uygun iş ortamını oluşturan temel değerlerimiz doğrultusunda iş ahlakı, dürüstlük ve kaliteden taviz vermeyen bir firma olarak pazarda tercih edilen iş ortağı olmak.

 Değerlerimiz:

 • Teknoloji kültürünü korumak
 • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak
 • Yüksek motivasyonlu ve başarı odaklı takım ruhu
 • Başarmak için hırslı ve profesyonel olmak
 • Zamanında karar almak
 • Sürekli gelişmek için kaynak yaratmak
 • Değişime yatkın olmak
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
 • Müşterilerimize hızlı hizmet sunmak
 • Takım olarak iş birliği içerisinde çalışmak
 • Güvenirlik
 • Mükemmeliyetçilik
 • İnsana ve çevreye saygı
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Tasarrufa önem vermek


Kalite Politikamız:

 • Teknolojik gelişmeleri izleyip uygulayarak üretime yansıtmak, ürün yelpazesini günden güne genişletmek
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek müşterilerimize hatasız, zamanında ve sürekli hizmet vermek
 • Toshiba'nın özü olan çalışanlarımızın motivasyonunu ve kalite yönetim sistemine katkılarını artırarak bilgi, beceri ve tecrübelerini firmamız yararına sağlamak
 • Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hedeflerin başarılması için etkin bir iç ortam oluşturmak


Çevre ve İSG Politikamız:

 • Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak
 • Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak
 • Riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek
 • Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunda geri kazanımını sağlamak veya uygun yollarla bertaraf etmek
 • Yeni yatırım projelerinde, çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde bulundurmak
 • Çevre ve İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak
 • Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek